Vilkår og betingelser

Thumbnail Thumbnail

Vilkår og betingelser

Denne danske udgave af vores politik er ikke en officiel oversættelse – men er gjort tilgængelig på dansk som en hjælp til dig, for bedre at kunne forstå det engelske originaldokument. Det vil derfor ikke blive fortolket i overensstemmelse med den engelske version, og den engelske version er til enhver tid gældende i tilfælde af uoverensstemmelser mellem den engelske version og denne danske oversættelse. Diversey påtager sig intet ansvar for fejl, mangler eller uklarheder i oversættelsen. Enhver person eller virksomhed, der er afhængig af det oversatte indhold, gør det på eget ansvar og risiko. Hvis du er i tvivl om indholdet, kan du til enhver tid bede om at se den officielle engelske version. Ønsker du at gøre opmærksom på fejl eller unøjagtigheder i oversættelsen, er du meget velkommen til at sende os en e-mail på: marketing.dk@diversey.com

 

1. Generelt. Disse vilkår for brug ("vilkår") for hjemmesiden (-siderne) tilhørende Diversey og deres datterselskaber og tilknyttede enheder ("vi", "vores", "os" eller "virksomheden"), der har link til disse vilkår (herefter kaldet "hjemmesiden (-siderne)") regulerer forholdet mellem dig og virksomheden i forbindelse med hjemmesiden (-siderne). Ved at tilgå eller bruge hjemmesiden (-siderne) accepterer du disse vilkår og politikken om privatlivets fred) (hvor politikken er inkorporeret heri ved henvisning). Hvis du ikke accepterer disse vilkår, er din brug af hjemmesiden (hjemmesiderne) uautoriseret. Hjemmesiden (hjemmesiderne) tilbydes og er tilgængelige for brugere, der er fyldt 18 år. Ved at bruge hjemmesiden (-hjemmesiderne) erklærer og garanterer du, at du er en lovlg alder til at indgå en bindende kontrakt med virksomheden og opfylde alle ovenstående kvalifikationskrav. Hvis du ikke opfylder alle disse krav, må du ikke tilgå eller bruge hjemmesiden (hjemmesiderne). For at gøre det klart, hvis du bruger hjemmesiden (hjemmesiderne) eller åbner en konto på hjemmesiden (hjemmesiderne) på vegne af en anden virksomhed, enhed eller anden organisation, omfatter "du" eller "din" alle virksomheder, enheder eller andre organisationer, som du repræsenterer, eller som du er ansat hos eller kontraheret af. I sådanne tilfælde erklærer og garanterer du, at du er en bemyndiget repræsentant for en sådan enhed med bemyndigelse til at binde en sådan enhed til disse vilkår.

 

2. Slutbrugerlicensaftaler for produkter. Virksomheden tilbyder adgang til og/eller mulighed for at købe forskellige produkter, løsninger og tjenester gennem hjemmesiden (-siderne) (samlet benævnt "produkterne"). Brugen af et sådant produkt vil være omfattet af den gældende slutbrugerlicensaftale ("EULA"). Ved at tilgå og bruge sådanne produkter accepterer du at overholde den gældende EULA for alle sådanne produkter.

 

3. Adgang til hjemmesiden og kontosikkerhed. Underlagt din vedvarende overholdelse af disse vilkår giver virksomheden dig hermed tilladelse til at bruge hjemmesiden (-siderne) og tilhørende funktioner udelukkende til dine interne forretningsformål og til at tilgå og bruge indholdet, produkterne og andre funktioner, der er tilgængelige heri. Du vil blive bedt om at oprette en konto på hjemmesiden (-siderne) eller hos virksomheden for at få adgang til visse områder af hjemmesiden (-siderne) eller for at få adgang til udvalgte virksomhedsprodukter eller andet indhold. Når du opretter en konto hos virksomheden for at få adgang til og bruge hjemmesiden (-siderne), vil du oplyse (eller få udleveret, som det kan være tilfældet) et brugernavn og en adgangskode. Du alene er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af dine konti og adgangskoder og for at begrænse adgangen til dem, og du accepterer ansvaret for alle aktiviteter, der foregår med dine konti eller adgangskoder. De oplysninger, du giver virksomheden, skal være nøjagtige, aktuelle og fuldstændige. Du indvilliger i hele tiden at holde disse oplysninger nøjagtige og ajour. Du vedkender også, at din konto er personlig for dig og indvilliger i ikke at give nogen anden person adgang til hjemmesiden (-siderne) eller dele heraf ved hjælp af dit brugernavn, din adgangskode eller andre sikkerhedsoplysninger. Du indvilliger i straks at underrette os om uautoriseret adgang til eller brug af dit brugernavn eller din adgangskode eller ethvert andet sikkerhedsbrud. Du indvilliger også i at sikre, at du logger ud af din konto i slutningen af hver session. Du skal udvise særlig forsigtighed, når du tilgår din konto fra en offentlig eller fælles computer, så andre ikke kan se eller nedskrive din adgangskode eller andre personlige oplysninger. Du er ansvarlig for at foretage alle de nødvendige arrangementer til, at du kan tilgå hjemmesiden (-siderne), og sikre, at alle personer, der adgang til hjemmesiden (-siderne) via din internetforbindelse, er opmærksomme på disse vilkår og overholder dem. For at tilgå hjemmesiden (-siderne) eller nogle af de tilbudte ressourcer, kan du blive bedt om at angive visse registreringsoplysninger eller andre oplysninger. Det er en betingelse for din brug af hjemmesiden (-siderne), at alle de oplysninger, du udleverer på hjemmesiden (-siderne) er nøjagtige, aktuelle og fuldstændige. Du accepterer, at alle oplysninger, du udleverer for at tilmelde dig hjemmesiden (-siderne) eller på anden måde, herunder, men ikke begrænset til, via brugen af interaktive funktioner på hjemmesiden (-siderne), er underlagt vores politik om privatlivets fred, og du giver dit samtykke til, at alle handlinger, som virksomheden tager i forbindelse med dine oplysninger, er i overensstemmelse med vores politik om privatlivets fred. Virksomheden vil ikke være ansvarlig, hvis en eller alle dele af hjemmesiden (-siderne) af en eller anden grund ikke er tilgængelige på noget tidspunkt eller i nogen periode. Fra tid til anden kan virksomheden begrænse adgangen til visse dele af hjemmesiden (-siderne) eller hele hjemmesiden (-siderne) for brugere, herunder tilmeldte brugere. Virksomheden forbeholder sig retten til at deaktivere et brugernavn, en adgangskode eller anden identifikator, uanset om det er valgt af dig eller udleveret af os, til enhver tid (efter vores eget skøn af en eller ingen grund, herunder), hvis du, efter vores mening, har overtrådt en bestemmelse i disse vilkår.

 

4. Ændringer i vilkår. Virksomheden kan til enhver tid og efter eget skøn foreslå en opdatering eller revision af disse vilkår ved at anbringe den opdaterede version på et sted, der har links fra hjemmesiden til hjemmesiden (-siderne). Opdateringen træder i kraft straks efter offentliggørelse af sådanne reviderede vilkår (dvs. accept af reviderede vilkår via en bekræftelse ved klik, accept-knap eller anden mekanisme). Eventuelle ændringer af de bestemmelser for tvistbilæggelse, der er anført heri, gælder dog ikke for tvister, som parterne har faktisk kendskab til på eller forud for den dato, hvor ændringen opslås på hjemmesiden (-siderne). Derudover forbeholder virksomheden sig retten til at tilbagetrække eller ændre enhver tjeneste eller ethvert materiale, som virksomhed yder på hjemmesiden (-siderne), efter eget skøn uden varsel. Din fortsatte brug af hjemmesiden (-siderne), efter de reviderede vilkår er opslået, betyder, at du accepterer og indvilliger i ændringerne. Du forventes at tjekke denne side med jævne mellemrum, så du er opmærksom på alle ændringer, da de er bindende for dig.

 

5. Politik om privatlivets fred Alle oplysninger, som virksomheden indsamler på hjemmesiden (-siderne), er underlagt vores politik om privatlivets fred. Ved at bruge hjemmesiden (-siderne) accepterer du alle foranstaltninger, som vi tager i forbindelse med dine oplysninger i overensstemmelse med politikken om privatlivets fred. Politikken om privatlivets fred er hermed indarbejdet og underlagt disse vilkår. Medmindre det er udtrykkeligt angivet heri, skal disse vilkår være gældende i tilfælde af en konflikt mellem disse vilkår og politikken om privatlivets fred, og medmindre gældende lovgivning pålægger det. Virksomheden forbeholder sig retten til at foretage ændringer i politikken om privatlivets fred efter eget skøn, eller som pålagt af gældende lovgivning, og sådanne ændringer skal være gældende for dig, umiddelbart efter de er publiceret. Yderligere vilkår vedrørende køb af produkter vil være underlagt den gældende forretningsaftale mellem virksomheden og din enhed, som giver dig adgang til produkterne.

 

6. Nøjagtighed, fuldstændighed og rettidighed for oplysninger på hjemmesiden (-siderne). Virksomheden er ikke ansvarlig, hvis oplysninger, der stilles til rådighed på hjemmesiden (-siderne), ikke er nøjagtige, fuldstændige eller aktuelle. Materialet på hjemmesiden (-siderne) er kun fremsat som generelle oplysninger, og du bør ikke støtte dig til eller anvende materialet som eneste grundlag for at beslutningstagning uden at rådføre dig med primære, mere nøjagtige, mere fuldstændige eller mere rettidige oplysningskilder. Enhver afhængighed af materialet på hjemmesiden (-siderne) er på egen risiko. Hjemmesiden (-siderne) kan indeholde visse historiske oplysninger. Historiske oplysninger er ikke nødvendigvis aktuelle og fremsættes kun som reference. Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre indholdet på hjemmesiden (-siderne) til enhver tid, men virksomheden er ikke forpligtet til at gøre det. Du accepterer, at det er dit ansvar at overvåge ændringer af hjemmesiden (-siderne).

 

7. Afhængighed af opslåede oplysninger. De oplysninger og det indhold, der præsenteres på eller via hjemmesiden (-siderne), stilles udelukkende til rådighed til generelle oplysningsformål. Virksomheden garanterer ikke nøjagtigheden, fuldstændigheden eller nytteværdien af disse oplysninger eller dette indhold. Enhver afhængighed, som du udviser sådanne oplysninger og sådant indhold, er udelukkende på egen risiko. Virksomheden frasiger sig ethvert ansvar, der opstår som følge af din eller andre besøgende på hjemmesiden (-siderne)s afhængighed af sådanne oplysninger eller sådant indhold, eller af en person, som kan blive informeret om noget af indholdet.

 

8. Tredjepartsmaterialer. Hjemmesiden (-siderne) kan omfatte indhold, der leveres af tredjeparter, herunder materiale, der leveres af andre brugere, bloggere og tredjepartslicensgivere, syndikatorer, indsamlingsprogrammer og/eller rapporteringstjenester. Alle udsagn og/eller meninger, der er udtrykt i dette materiale, og alle artikler og svar på spørgsmål og andet indhold, bortset fra det indhold, der tilvejebringes af virksomheden, er udelukkende den persons eller den enheds meninger og ansvar, som fremsætter. Virksomheden er ikke ansvarlig eller hæfter over for dig eller nogen tredjepart for indholdet eller nøjagtigheden af materiale, der tilvejebringes af tredjeparter.

 

9. Brug af materialet på hjemmesiden (-siderne). Alt indhold på hjemmesiden (-siderne) (herunder, uden begrænsning, tekst, design, grafik, logoer, ikoner, billeder, lydklip, downloads, grænseflader, kode og software, samt udvælgelse og arrangering deraf), er den eksklusive ejendom tilhørende og ejet af virksomheden, dens datterselskaber eller deres licensgivere eller indholdsudbydere og er beskyttet af lovgivningen om ophavsret, varemærkeloven og andre gældende love. Du må tilgå, kopiere, downloade og udskrive materialet på hjemmesiden (-siderne) til din personlige og ikke-kommercielle brug, forudsat at du ikke ændrer eller sletter nogen ophavsret, noget varemærke eller anden ejerskabsmeddelelse, der vises på det materiale, du tilgår, kopierer, downloader eller udskriver. Enhver anden brug af indhold på hjemmesiden (-siderne), herunder, men ikke begrænset til ændring, distribution, transmission, ydeevne, udsendelse, publikation, upload, licensering, reverse engineering, overførsel eller salg af, eller skabelse af afledte værker fra, materiale, oplysninger, software, produkter eller tjenester, der er hentet fra hjemmesiden (-siderne) eller brug af hjemmesiden (-siderne) til formål, der er i konkurrence med virksomheden, er udtrykkeligt forbudt. Til trods for ovenstående er personlige oplysninger reguleret af politikken om privatlivets fred og er underlagt gældende lovgivning. Du indvilliger i at overholde alle yderligere begrænsninger, der vises på hjemmesiden (-siderne), da de kan blive opdateret fra tid til anden. Virksomheden forbeholder sig retten til at nægte eller annullere en persons tilmelding til hjemmesiden (-siderne), fjerne en person fra hjemmesiden (-siderne) eller forbyde en person at bruge hjemmesiden (-siderne) af en hvilken som helst årsag. Virksomheden eller dens datterselskaber eller deres licensgivere eller indholdsudbydere bevarer fuld og fuldstændig ejendomsret til det materiale, der tilvejebringes på hjemmesiden (-siderne), herunder alle tilknyttede intellektuelle ejendomsrettigheder, og leverer dette materiale til dig i henhold til en licens, der kan tilbagekaldes når som helst efter virksomhedens eget skøn. Virksomheden hverken garanterer eller repræsenterer, at din brug af materiale på hjemmesiden (-siderne) ikke vil krænke rettigheder tilhørende tredjeparter, der ikke er tilknyttet virksomheden. Du må ikke bruge kontaktoplysninger fremsat på hjemmesiden (-siderne) til uautoriserede formål, såsom markedsføring eller ikke-godkendte eller forbudte kommercielle anvendelser. Du må ikke bruge nogen hardware eller software, der er beregnet til at beskadige eller forstyrre den korrekte funktion af hjemmesiden (-siderne) eller til i al hemmelighed at opfange noget system eller nogen data eller personlige oplysninger fra hjemmesiden (-siderne). Du indvilliger i ikke at afbryde eller forsøge at afbryde driften af hjemmesiden (-siderne) på nogen måde. Virksomheden forbeholder sig, efter eget skøn, retten til at begrænse eller opsige din adgang til eller brug af hjemmesiden (-siderne) til enhver tid uden varsel. Ophør af din adgang eller brug vil ikke give afkald på eller påvirke nogen anden rettighed eller noget andet retsmiddel, som virksomheden kan være berettiget til iht. lov eller egenkapital.
 

10. Materiale, du indsender. Du vedkender, at du er ansvarlig for alt materiale, du måtte indsende via hjemmesiden (-siderne), herunder lovligheden, pålideligheden, hensigtsmæssigheden, originaliteten og ophavsretten til sådant materiale. Brugerindhold skal i deres helhed overholde alle gældende føderale, statslige, lokale og internationale love og bestemmelser. Yderligere indholdsregler for brugerindhold omfatter følgende (samlet kaldet "indholdsstandarder"). Disse regler kan opdateres fra tid til anden og opslås på denne eller disse hjemmesider: Du må ikke uploade til, distribuere eller på anden måde publicere via hjemmesiden (-siderne) noget indhold, der (1) er falsk, uanstændigt, svigagtig, injurierende, ærekrænkende, krænkende, usømmeligt, stødende, chikanerende, truende, voldeligt eller hadsk; 2) fremmer eller indeholder seksuelt eksplicit eller pornografisk materiale eller diskrimination baseret på race, køn, religion, nationalitet, handicap, seksuel orientering eller alder; (3) er fortroligt, proprietært, invaderer privatlivets fred eller publicitetsrettigheder, eller krænker patenter, varemærker, ophavsrettigheder, forretningshemmeligheder eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder, krænkende, ulovlige eller på anden måde stødende; (4) kan udgøre eller tilskynde en strafbar handling, krænke en parts rettigheder eller på anden måde give anledning til erstatningsansvar eller overtræde nogen lovgivning; (5) omfatter kommercielle aktiviteter eller salg, såsom konkurrencer, lodtrækninger og andre salgskampagner, byttehandel eller annoncering; eller (6) kan indeholde softwarevirus, politiske kampagner, kædebreve, masseforsendelser eller enhver form for "spam". Desuden må du ikke bruge en falsk e-mailadresse eller andre identificerende oplysninger, udgive dig for at være en person eller enhed eller på anden måde vildlede med hensyn til oprindelsen af noget indhold.

 

11. Licens til indsendt materiale. Hvis du indsender materiale, og medmindre virksomheden angiver andet (eller det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til gældende lovgivning), giver du virksomheden og dens datterselskaber en ubegrænset, ikke-eksklusiv, vederlagsfri, stedsevarende, uigenkaldelig og fuldt underlicenserbar ret til at bruge, gengive, modificere, tilpasse, publicere, oversætte, skabe afledte værker fra, distribuere og vise sådant materiale i hele verden i alle medier. Du accepterer endvidere, at virksomheden frit kan bruge idéer, koncepter, knowhow, som du eller enkeltpersoner, der handler på dine vegne, giver virksomheden. Du giver virksomheden og dens datterselskaber ret til at bruge det navn, du indsender i forbindelse med sådant materiale, hvis de vælger at gøre det. Du erklærer og garanterer, at du ejer eller på anden måde har kontrol over alle rettigheder til det indhold, du opslår; at indholdet er nøjagtigt; at brugen af det indhold, du leverer, ikke overtræder nogen bestemmelse heri og ikke vil forvolde skade på nogen person eller enhed; og at du vil holde virksomheden skadesløs for alle krav, der skyldes indhold, du leverer.

 

12. Overvågning og håndhævelse; opsigelse. Virksomheden forbeholder sig retten til at: a. fjerne eller nægte at opslå brugerindhold af en eller ingen grund efter vores eget skøn, b. Træffe foranstaltninger med hensyn til brugerindhold, som virksomheden efter eget skøn anser for nødvendig eller hensigtsmæssig, herunder hvis virksomheden mener, at at sådant brugerindhold overtræder vilkårene, herunder indholdsstandarderne, krænker en persons eller enheds intellektuelle ejendomsrettighed eller anden rettighed, truer den personlige sikkerhed for brugere af hjemmesiden (-siderne) eller offentligheden eller kan skabe erstatningsansvar for virksomheden, c. Træffe passende retlige foranstaltninger, herunder uden begrænsning, henvisning til retshåndhævelse, eller svare på i retslige procedurer, for enhver ulovlig eller uautoriseret brug af hjemmesiden (-siderne), d. Opsige eller suspendere din adgang til alle eller en del af hjemmesiden (-siderne) af en eller ingen grund, herunder uden begrænsning, alle overtrædelser af disse vilkår, og e. Uden begrænsning af førnævnte har virksomheden ret til at samarbejde fuldt ud med alle retshåndhævende myndigheder eller retskendelser, der anmoder om eller pålægger os at afsløre identiteten på eller andre oplysninger om en person, der opslår noget materiale på eller gennem hjemmesiden (-siderne). Virksomheden fremstiller eller garanterer dog ikke, at den kan gennemgå alt materiale, før det opslås på hjemmesiden (-siderne), og kan ikke sikre omgående fjernelse af anstødeligt materiale, efter at det er blevet opslået. Virksomheden påtager sig derfor intet ansvar for handlinger eller passivitet med hensyn til transmissioner, kommunikation eller indhold, der tilvejebringes af en bruger eller tredjepart. Virksomheden hæfter ikke og har intet ansvar over for nogen for ydeevne eller manglende opfyldelse af de aktiviteter, der er beskrevet heri. DU FRASIGER DIG OG HOLDER HERMED VIRKSOMHEDEN OG DENS ASSOCIEREDE SELSKABER, LICENSTAGERE OG TJENESTEUDBYDERE SKADESLØSE FOR ETHVERT KRAV, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF HANDLINGER, SOM VIRKSOMHEDEN ELLER EN AF DE FØRNÆVNTE PARTER HAR FORETAGET UNDER ELLER SOM FØLGE AF DENS UNDERSØGELSER OG FRA FORANSTALTNINGER, DER ER TRUFFET SOM EN KONSEKVENS AF UNDERSØGELSER FORETAGET AF ENTEN VIRKSOMHEDEN, DE OVENFOR ANFØRTE PARTER ELLER DE RELEVANTE RETSHÅNDHÆVENDE MYNDIGHEDER.

 

14. Links Vores hjemmesiden (-siderne) kan fremsætte links til andre hjemmesider som information og for at gøre det nemt for dig. Disse hjemmesider kan drives af virksomheder, der ikke er tilknyttet virksomheden. Dette omfatter links indeholdt i reklamer, herunder bannerreklamer og sponsorerede links. Hjemmesider, hvortil der er links, har sandsynligvis deres egne vilkår, og virksomheden anbefaler på det kraftigste, at du læser sådanne tredjepartsvilkår igennem. Virksomheden har intet ansvar for indholdet af hjemmesider, der ikke er tilknyttet virksomheden, eller for din brug af disse hjemmesider, disse hjemmesiders praksis eller for tab eller skade, der måtte opstå som følge af en sådan brug. Virksomheden har ingen kontrol over indholdet af sådanne hjemmesider eller ressourcer og tager ikke ansvar for dem. Hvis du beslutter dig for at tilgå nogen af de tredjepartshjemmesider, som er knyttet til hjemmesiden (-siderne), gør du det helt på egen risiko og underlagt vilkårene og betingelserne for brug af sådanne hjemmesider. Du kan oprette links til virksomhedens startside, forudsat at du gør det på en måde, der er fair og lovlig og ikke skader vores omdømme eller drager fordel af det, men du må ikke etablere et link på en sådan måde, at det foreslår en form for forening , godkendelse eller påtegning fra vores side uden vores udtrykkelige, skriftlige samtykke. Dette eller disse hjemmesider kan give visse sociale medier-funktioner, der giver dig mulighed for at: a. Oprette link fra din egen eller visse tredjepartshjemmesider til bestemt indhold på hjemmesiden (-siderne). b. Sende e-mails eller anden kommunikation med bestemt indhold eller links til bestemt indhold på hjemmesiden (-siderne). c. Foranledige, at begrænsede dele af indhold på hjemmesiden (-siderne) vises, eller forekommer at blive vist på din egen eller visse tredjepartshjemmesider. Du må kun bruge disse funktioner, som de tilvejebringes af virksomheden og udelukkende i forbindelse med det indhold, der vises, og ellers i overensstemmelse med eventuelle yderligere vilkår og betingelser, der fremsættes med hensyn til sådanne funktioner. Med forbehold af ovenstående må du ikke: • Oprette et link fra en hjemmeside, der ikke ejes af dig. • Få hjemmesiden (-siderne) eller dele deraf til at blive vist, eller forekomme at blive vist ved, for eksempel, indramning, dybe links eller in-line Linking, på et andet websted. • Oprette link til en hvilken som helst del af hjemmesiden (-siderne) bortset fra startsiden. • På anden måde træffe foranstaltninger med hensyn til materialet på hjemmesiden (-siderne), der ikke er i overensstemmelse med nogen anden bestemmelse i disse vilkår. Du indvilliger i at samarbejde med virksomheden om at standse enhver uautoriseret indramning eller tilknytning. Virksomheden forbeholder sig retten til at trække tilknytningstilladelsen tilbage uden varsel. Virksomheden kan deaktivere alle eller nogen sociale mediefunktioner og alle links til enhver tid uden varsel efter vores skøn.

 

15. Varemærker og ophavsrettigheder. Varemærker, logoer og servicemærker, der vises på hjemmesiden (-siderne), er registrerede og ikke-registrerede varemærker tilhørende virksomheden, dens datterselskaber, deres licensgivere eller indholdsudbydere eller andre tredjeparter. Alle disse varemærker, logoer og servicemærker tilhører deres respektive ejere. Intet på hjemmesiden (-siderne) bør opfattes som bevilling, indirekte, ved hindring eller på anden måde, af en licens eller ret til at bruge et varemærke, logo eller servicemærke, der vises på hjemmesiden (-siderne), uden ejerens forudgående skriftlige tilladelse. Virksomheden forbeholder sig alle rettigheder, der ikke er udtrykkeligt tildelt, i og til hjemmesiden (-siderne) og dens indhold. Hver hjemmeside (hjemmesider) og dens indhold, herunder, men ikke begrænset til tekst, design, grafik, grænseflader og kode, sant udvælgelse og arrangering deraf, er beskyttet som en samling i henhold til lovgivningen om ophavsret i USA og andre lande.

 

16. Meddelelse om krænkelse. Virksomheden respekterer andres immaterielle rettigheder og anmoder om, at du gør det samme. Du bliver hermed informeret om, at virksomheden har vedtaget og på rimelig vis har implementeret en politik, der under passende omstændigheder giver mulighed for opsigelse af abonnenter og kontohavere i virksomhedens system eller netværk, der krænker ophavsrettigheder igen og igen. Hvis du mener, at din ophavsret eller en persons ophavsret, på hvis vegne du er autoriseret til at handle, er blevet krænket, kan du underrette vores ophavsretsagent: Legal Department - Intellectual Department 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, South Carolina 29708, USA. Du kan kontakte vores ophavsretsagent ved vores globale hovedsæde på + 1-980-221-3235, men du kan ikke bruge dette nummer til at informere os om angivelig krænkelse af ophavsret. For at være effektiv skal din underretning (a) være skriftlig, (b) leveres til vores ophavsretsagent, og (c) praktisk talt indeholde følgende: • En fysisk eller elektronisk underskrift fra en person, der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv rettighed, der hævdes krænket; • Identifikation af det ophavsretligt beskyttede værk, der hævdes at være blevet krænket, eller hvis flere ophavsretligt beskyttede værker på en enkelt online hjemmeside er omfattet af en enkelt meddelelse, en repræsentativ liste over sådanne værker på den eller de hjemmesider • Identifikation af det materiale, der hævdes at krænke eller være genstand for krænkende aktivitet, og som skal fjernes, eller hvortil adgang skal deaktiveres, og oplysninger, som er rimeligt tilstrækkelige til at lade os finde materialet; • Oplysninger, der er rimeligt tilstrækkelige til at lade os kontakte den klagende part, såsom en adresse, et telefonnummer og, hvis en sådan findes, en elektronisk postadresse, hvor den klagende part må kontaktes • En erklæring om, at den klagende part har god tro om, at brugen af materialet på den måde, der klages over, ikke er autoriseret af ejeren af ophavsretten, dennes agent eller loven og • En erklæring om, at oplysningerne i anmeldelsen er korrekte, og underlagt straffen for mened, at den klagende part er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv rettighed, der hævdes krænket. Virksomheden er ikke forpligtet til at sende, videresende, distribuere eller på anden måde levere noget materiale, der er tilgængeligt på hjemmesiden (-siderne), herunder materiale, du giver os, og derfor har virksomheden en absolut ret til at fjerne materiale fra hjemmesiden efter eget skøn til enhver tid.

 

17. ANSVARSFRASKRIVELSER. (a) DU VEDKENDER OG ACCEPTERER AT PÅTAGE DIG DET FULDE ANSVAR FOR DIN BRUG AF HJEMMESIDEN (-SIDERNE). DU ACCEPTERER, AT ALLE OPLYSNINGER, DU SENDER ELLER MODTAGER UNDER DIN BRUG AF HJEMMESIDEN (-SIDERNE), MULIGVIS IKKE ER SIKRE OG KAN BLIVE OPFANGET AF UAUTORISEREDE PARTER. DU VEDKENDER OG ACCEPTERER, AT DIN BRUG AF HJEMMESIDEN (-SIDERNE) ER PÅ EGEN RISIKO, OG AT EN BETYDELIG DEL AF HJEMMESIDEN (-SIDERNE) STILLES TIL RÅDIGHED FOR DIG UDEN BEREGNING. (b) Du forstår, at virksomheden ikke kan og ikke garanterer, at hjemmesiden (-siderne) vil være fri for virus eller anden destruktiv kode. Du er ansvarlig for at implementere tilstrækkelige procedurer og kontrolpunkter til at opfylde dine særlige krav til anti-virusbeskyttelse og nøjagtighed af datainput og -output, og for at opretholde en metode uden for vores hjemmeside til enhver gendannelse af mistede data. VIRKSOMHEDEN VIL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR TAB ELLER SKADE FORÅRSAGET AF ET DISTRIBUERET DENIAL OF SERVICE-ANGREB, VIRUS ELLER ANDET TEKNOLOGISK SKADELIGT MATERIALE, DER KAN INFICERE DIT COMPUTERUDSTYR, DINE COMPUTERPROGRAMMER, DATA ELLER ANDET PROPRIETÆRT MATERIALE SOM FØLGE AF DIN BRUG AF HJEMMESIDEN (-SIDERNE) ELLER EVENTUELLE TJENESTER ELLER ELEMENTER, DER ER OPNÅET VIA HJEMMESIDEN (-SIDERNE) ELLER AF DIN DOWNLOAD AF MATERIALE, DER ER OPSLÅET HER, ELLER PÅ EN HJEMMESIDE,  DER ER KNYTTET TIL DEN. (c) DIN BRUG AF HJEMMESIDEN (-SIDERNE) SKER PÅ DIN EGEN RISIKO. HJEMMESIDEN (-SIDERNE) LEVERES PÅ ET "SOM DEN ER"-, "MED ALLE FEJL"- OG "SOM TILGÆNGELIG"-GRUNDLAG. VIRKSOMHEDEN FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL NÅR SOM HELST AT BEGRÆNSE ELLER OPSIGE DIN ADGANG TIL HJEMMESIDEN (-SIDERNE) ELLER EN FUNKTION ELLER EN DEL DERAF. VIRKSOMHEDEN FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE FORMER FOR GARANTI, HVAD ENTEN DE ER UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER I FORBINDELSE MED FORLØBET AF PARTERNES PRÆSTATION ELLER KURS OG ALLE GARANTIER FOR, AT MATERIALER, INDHOLD, PRODUKTER, TJENESTER, LØSNINGER ELLER ANDRE TILBUD PÅ (ELLER TILGÆNGELIGE VIA) HJEMMESIDEN (-SIDERNE) ER IKKE-KRÆNKENDE; AT ADGANG TIL HJEMMESIDEN (-SIDERNE) VIL VÆRE UAFBRUDT ELLER FEJLFRI; AT HJEMMESIDEN (-SIDERNE) VIL VÆRE SIKRE; AT HJEMMESIDEN (-SIDERNE) ELLER SERVERNE, DER GØR HJEMMESIDEN (-SIDERNE) TILGÆNGELIGE, VIL VÆRE VIRUSFRI; ELLER AT OPLYSNINGER PÅ HJEMMESIDEN (-SIDERNE) VIL VÆRE FULDSTÆNDIGE, PÅLIDELIGE, NØJAGTIGE ELLER RETTIDIGE. INGEN RÅDGIVNING ELLER OPLYSNINGER, HVERKEN MUNDTLIG ELLER SKRIFTLIG, INDHENTET AF DIG FRA VIRKSOMHEDEN ELLER GENNEM ELLER FRA HJEMMESIDEN (-SIDERNE), SKAL FREMSTILLE NOGEN FORM FOR GARANTI; AT BRUGEN AF MATERIALER, INDHOLD, PRODUKTER, TJENESTER, LØSNINGER ELLER ANDRE TILBUD PÅ (ELLER TILGÆNGELIGE VIA) HJEMMESIDEN (-SIDERNE) ER TILSTRÆKKELIGE, FYLDESTGØRENDE, KORREKTE, NØJAGTIGE, NYTTIGE, RETTIDIGE, PÅLIDELIGE ELLER ANDET; ELLER AT HJEMMESIDEN (-SIDERNE) ELLER EVENTUELLE PRODUKTER ELLER TJENESTER ELLER ELEMENTER, DER ER OPNÅET VIA HJEMMESIDEN (-SIDERNE), PÅ ANDEN VIS VIL OPFYLDE DINE BEHOV ELLER FORVENTNINGER. I VISSE JURISDIKTIONER VIL LOVEN MULIGVIS IKKE TILLADE VISSE ANSVARSFRASKRIVELSER AF GARANTIER, DER REFERERES TIL HERI, SÅ OVENSTÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSE(ER) GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

 

18. ANSVARSBEGRÆNSNING. VED AT ERKENDE OG VEDKENDE DET FOREGÅENDE VEDKENDER OG ACCEPTERER DU, AT HVERKEN VIRKSOMHEDEN ELLER DENS DATTERSELSKABER, LEVERANDØRER ELLER TREDJE PARTERS INDHOLDSUDBYDERE VIL VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, PØNALE, EKSEMPLARISKE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE, FØLGESKADER ELLER ANDEN SKADE, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER PÅ NOGEN MÅDE RELATERET TIL HJEMMESIDEN (-SIDERNE) ELLER ANDRE HJEMMESIDER, DU TILGÅR VIA ET LINK FRA HJEMMESIDEN (-SIDERNE) ELLER FRA EN HVILKEN SOM HELST HANDLING, VIRKSOMHEDEN TAGER ELLER UNDLADER AT TAGE SOM FØLGE AF KOMMUNIKATION, DU SENDER OS, ELLER FORSINKELSEN ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE HJEMMESIDEN (-SIDERNE), ELLER FOR ALLE OPLYSNINGER, PRODUKTER ELLER TJENESTER ANNONCERET I ELLER INDHENTET VIA HJEMMESIDEN (-SIDERNE), VIRKSOMHEDENS FJERNELSE ELLER SLETNING AF MATERIALE, DER ER INDSENDT ELLER OPSLÅET PÅ HJEMMESIDEN (-SIDERNE), ELLER SOM PÅ ANDEN MÅDE OPSTÅR FRA BRUGEN AF HJEMMESIDEN (-SIDERNE), UANSET OM DET ER BASERET PÅ KONTRAKT, ERSTATNINGSRET, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER PÅ ANDEN MÅDE, SELV OM VIRKSOMHEDEN, DENS DATTERSELSKABER, LEVERANDØRER ELLER ANDRE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR ERSTATNING. DENNE OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING GÆLDER, UDEN BEGRÆNSNING, FOR SKADER ELLER SKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF MANGLENDE YDEEVNE, FEJL, UDELADELSE, AFBRYDELSE, SLETNING, DEFEKTER, FORSINKET DRIFT ELLER TRANSMISSION, COMPUTERVIRUS, FILBESKADIGELSE, KOMMUNIKATIONSLINJEFEJL, NETVÆRKS- ELLER SYSTEMNEDBRUD, TAB AF FORTJENESTE ELLER TYVERI, ØDELÆGGELSE, UAUTORISERET ADGANG TIL, ÆNDRING AF, TAB ELLER BRUG AF OPTEGNELSER ELLER DATA OG ANDRE MATERIELLE ELLER IMMATERIELLE TAB. DU VEDKENDER OG ACCEPTERER SPECIFIKT, AT HVERKEN VIRKSOMHEDEN ELLER DENS DATTERSELSKABER ELLER LEVERANDØRER HÆFTER FOR NOGEN FORM FOR ÆREKRÆNKENDE, KRÆNKENDE ELLER ULOVLIG ADFÆRD FRA NOGEN BRUGER AF HJEMMESIDEN (-SIDERNE). DIT ENESTE OG EKSKLUSIVE RETSMIDDEL FOR ET AF OVENNÆVNTE PÅSTANDE ELLER EN TVIST MED VIRKSOMHEDEN ER AT STANDSE DIN BRUG AF HJEMMESIDEN (-SIDERNE). DU OG VIRKSOMHEDEN ER ENIGE OM, AT ENHVER ÅRSAG TIL HANDLING, DER UDSPRINGER FRA ELLER ER FORBUNDET MED HJEMMESIDEN (-SIDERNE), SKAL PÅBEGYNDES INDEN FOR ET (1) ÅR EFTER, AT ÅRSAGEN TIL HANDLINGEN ER OPSTÅET, ELLER AT ÅRSAGEN TIL HANDLINGEN ER PERMANENT SPÆRRET. DA NOGLE JURISDIKTIONER IKKE TILLADER BEGRÆNSNINGER AF, HVOR LÆNGE EN UNDERFORSTÅET GARANTI VARER, ELLER UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER HÆNDELIGE TAB, GÆLDER ALLE ELLER EN DEL AF OVENNÆVNTE BEGRÆNSNING MULIGVIS IKKE FOR DIG.

 

19. Skadesløsholdelse. Du indvilliger i at sikre, forsvare og skadesløsholde virksomheden og dens datterselskaber og deres funktionærer, direktører, medarbejdere, kontrahenter, agenter, licensgivere, tjenesteudbydere, underleverandører og leverandører fra og mod alle tab, erstatningsansvar, udgifter , skader og omkostninger, herunder rimelige advokat salærer og sagsomkostninger, der opstår eller skyldes din brug af hjemmesiden (-siderne) og enhver overtrædelse af disse vilkår. Hvis du forårsager en teknisk afbrydelse af hjemmesiden (-siderne) eller de systemer, der sender hjemmesiden (-siderne) til dig eller andre, accepterer du at være ansvarlig for alle tab, erstatningsansvar, udgifter, skader og omkostninger, herunder rimelige advokatsalærer og sagsomkostninger, der opstår eller som følge af denne afbrydelse. Virksomheden forbeholder sig ret til, for egen regning, at tage eksklusivt forsvar og kontrol over ethvert anliggende, som ellers er underlagt skadesløsholdelse fra din side, og i så fald accepterer du at samarbejde med virksomheden i forsvaret af sådant anliggende.

 

20. Jurisdiktion og gældende lov. Lovene i staten North Carolina (med undtagelse af de bestemmelser, der vedrører lovkonflikter) regulerer disse vilkår og din brug af hjemmesiden (-siderne), og medmindre det fremgår af politikken om privatlivets fred, accepterer du uigenkaldeligt jurisdiktionen for de domstole, der er beliggende i Mecklenburg County, North Carolina, USA for enhver handling, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse vilkår. Efter virksomhedens eget skøn kan det kræve, at du indsender eventuelle tvister, der opstår som følge af brugen af disse vilkår eller hjemmesiden (-siderne), herunder tvister, der opstår som følge af eller vedrørende deres fortolkning, overtrædelse, ugyldighed, manglende opfyldelse eller opsigelse, til endelig og bindende voldgift i henhold til American Arbitration Association's regler for voldgift, som anvender lovene i staten North Carolina. ENHVER ÅRSAG TIL HANDLING ELLER ERSTATNINGSKRAV, SOM DU MÅTTE HAVE SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅR ELLER HJEMMESIDEN (-SIDERNE), SKAL PÅBEGYNDES INDEN FOR ET (1) ÅR EFTER, AT ÅRSAGEN TIL HANDLINGEN OPSTÅR, ELLERS ER EN SÅDAN ÅRSAG TIL HANDLING ELLER KRAV PERMANENT UDELUKKET.

 

21. Hele aftalen og antagelighed. Disse vilkår og alle politikker eller driftsregler, som er opslået på hjemmesiden (-siderne), udgør hele aftalen og forståelsen mellem dig og virksomheden med hensyn til sagens genstand herfor og erstatter alle tidligere eller samtidige meddelelser og forslag, hvad enten mundtlige eller skriftlige, mellem parterne med hensyn til sådanne frembringelser. En trykt udgave af disse vilkår vil være tilladt i retssager eller administrative procedurer, der er baseret på eller vedrører brugen af hjemmesiden (-siderne) i samme omfang og på samme betingelser som andre forretningsdokumenter og -optegnelser, som oprindeligt blev genereret og vedligeholdt i trykt form.

 

22. Frafaldelse og uadskillelighed Ingen frafaldelse fra virksomheden side af nogen vilkår eller betingelser, der er fremsat i disse vilkår, vil blive anset for en yderligere eller fortsat frafaldelse af sådanne vilkår eller betingelser eller en frafaldelse af andre vilkår eller betingelser, og enhver undladelse fra virksomhedens side til at forfægte en rettighed eller bestemmelse i henhold til disse vilkår udgør ikke en frafaldelse af en sådan rettighed eller bestemmelse. Hvis en bestemmelse i denne aftale er ulovlig, ugyldig eller umulig at håndhæve, vil de resterende bestemmelser i disse vilkår forblive på plads.

 

23. Eksport. Visse former for software eller andet materiale ("software"), som du kan downloade fra virksomhedens hjemmesiden (-siderne), kan være yderligere underlagt USA's eksportkontrol. Ingen software fra virksomhedens hjemmesiden (-siderne) kan downloades eller eksporteres i strid med gældende eksportlovgivning, herunder, men ikke begrænset til, gældende forbud mod download eller eksport som følger: (a) til (eller til en statsborger eller indbygger i) Cuba, Iran, Irak, Libyen , Nordkorea, Syrien eller ethvert andet land, hvor USA har indført handelsforbud; eller (b) nogen på det amerikanske finansministeriums liste over særligt udpegede statsborgere. Ved at downloade eller bruge software, der downloades fra virksomhedens hjemmesiden (-siderne), accepterer du at overholde gældende love, regler og bestemmelser – herunder, men ikke begrænset til, Export Administration Act og Arms Export Control Act – og du erklærer og garanterer, at du ikke vil overføre, ved elektronisk overførsel eller på anden måde, denne software til en udenlandsk statsborger eller en udenlandsk destination, der er i strid med loven.

 

24. Uafhængige kontrahenter; intet bureauforhold. Intet bureau, partnerskab, joint venture, medarbejder-arbejdsgiverforhold eller franchisegiver-franchisetagerforhold er tilsigtet, og intet heri skal heller ikke fortolkes eller udlægges som eller skabe, hverken udtrykkeligt eller underforstået, fra disse vilkår.

 

25. Sådan kontakter du os Alle meddelelser om krænkelse af ophavsret skal sendes til ophavsretsagenten ovenfor.

 

Al anden feedback, kommentarer, anmodninger om teknisk support og anden kommunikation vedrørende hjemmesiden (-siderne) skal rettes til: Diversey, Inc. Attn: Legal Department, 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, South Carolina 29708, USA privacy@diversey.com

 

Diverseys vilkår og betingelser hjemmeside vilkår for brug

Senest opdateret: 19. januar 2019