Bæredygtighed

Thumbnail Thumbnail

Vores mission er at beskytte og drage omsorg for mennesker og miljø hver dag ved at stå i spidsen for rengørings- og hygiejneløsninger, der værner om fremtiden.

 

I løbet af de næsten 95 år, Diversey har leveret revolutionerende rengørings- og hygiejneteknologier, har vi bevist, at beskyttelse og forbedring af miljøet er god forretning. Selvom bæredygtighed er gået under mange forskellige navne siden 1923, udgør bæredygtighed kernen i den værdi, Diversey leverer til sine kunder. Diverseys nye opstart i 2017 var en mulighed for at reflektere over vores fremskridt og se fremad for at fokusere på muligheder og dermed styrke vores forpligtelse til bæredygtighed.

 

Med de sociale og miljømæssige udfordringer, vi ser rundt omkring i verden, skal vi ikke tage os al for god tid til at reflektere over vores de resultater, vi har opnået. Siden udarbejdelsen af vores seneste strategi og mål for bæredygtighed i 2012 har FN udgivet 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling. Dagsordenen fastsætter 17 mål for bæredygtig udvikling og er vores vigtigste pejlepunkt, når vi udvikler Diverseys bæredygtighedsstrategi.

 

Forbruget af naturressourcer er steget markant. Frem mod 2050 vil verdens befolkning vokse til 10 milliarder, hvilket sætter jordens knappe ressourcer under et stærkt øget pres. Det betyder, at verden har brug for fødevarer i rigelige mængder samt fornybare materialer, store energiressourcer og bedre infrastruktur og transport. Når det gælder ressourcer, bruger vi 1,7 planeter. Hvert år overstiger vores ressourceforbrug de tilgængelige ressourcer. I 2017 nåede vi forbrugsgrænsen den 2. august. Vi bruger flere økologiske ressourcer og tjenester, end naturen kan gendanne – gennem overfiskning, overhøstning og udsendelse af mere kuldioxid i atmosfæren, end økosystemerne kan absorbere.

 

For at sikre, at vores nye strategi får maksimal effekt og adressere de største udfordringer, analyserede vi vores nuværende miljøaftryk – lyttede til vores kunder, eksperter og andre interessenter, studerede fælles regelsæt såsom FN’s 17 verdensmål og definerede Diverseys nye forretningsstrategi. Vores ”Facilitators for Life”-tilgang vil sikre, at Diverseys handlinger tager afsæt i vigtige miljømæssige, sociale og teknologiske udfordringer.

 

Diverseys vedvarende succes på den lange bane afhænger af, at vores kunder stoler på vores evne til at forblive effektive i et miljø med knappe ressourcer, tage hånd om væsentlige sociale udfordringer, reducere risici i vores drift og stå i spidsen for innovation inden for rengørings- og hygiejnebranchen. For os er det vigtigt at fremme miljømæssige fremskridt. Vores “Facilitators for Life”-strategi omfatter derfor ambitiøse mål inden for alle vores driftsaktiviteter i tråd med flere af FN’s verdensmål.

 

Facilitators For Life –2025-mål

 By Improving The Environment. One Reducing energy intensity in our operation, Two Reduce greenhouse gas emissions intensity in our operations by 10%, Three Reduce waste to landfill in our operations by 10% and four reduce water use intensity in our operations by 5%

By Protecting and Caring for People. Five Eliminate recordable workplace injuries of Diversey employees. Six Ensure ethical supply chain by engaging 100% of suppliers with our Supplier Code of Conduct. Seven Ensure ethical business practices by training 100% of Diversey employees on Code of Conduct and Eight Improve lives of people in the communities we operate with Diversey Creating Shared Value programs for all sectors.

By Delivering Innovative Sustainable Solutions to the market. Nine Quantify the sustainability value associated with Diversey products and solutions. Ten Integrate sustainability scorecard into innovation process for 100% of new technologies. Eleven Reduce our packaging footprint and increase the recyclability of our plastic packaging and Twelve Improve safety and environmental profile of products through 100% compliance with our Responsible Chemistry Policy.