Vores tilgang til bæredygtighed

Konsekvenserne af klimakrisen og øget ressourceknaphed mærkes over hele verden og skaber nye, komplekse udfordringer for erhvervslivet og samfundet. Blandt andet oplever vi i øjeblikket en verden, hvor tre milliarder mennesker globalt mangler håndvaskefaciliteter derhjemme, hvilket gør, at millioner af mennesker er i øget risiko for at få COVID-19 og andre infektionssygdomme. Samtidig er 40% af verdens befolkning ramt af vandknaphed og klimakrisen accelerer en temepraturstigning, der blandt andet er forbundet med øgede naturbrande, reduceret udbytte fra landsbrugsindustrien og varmerelaterede sundhedspåvirkninger. 

Child in Cebu, Philippines using Soap For Hope soap for handwashing

I denne dynamiske verden skal virksomheder sikre, at de opererer på en måde, der konstant minimerer deres miljøpåvirkning og leverer værdi til samfundet. Som en førende leverandør af hygiejne, smitteforebyggelse og rengøringsløsninger har Diversey en unik rolle at spille. Vi anerkender, at vores største muligjed for miljømæssig og social påvirkning ikke kun ligger inden for det vi har inflydelse på,men gennem levering af produkter og services, der sættes vores kunder i stand til at minimere deres miljømæssige fodaftryk og operere mere effektivt.

 

Derfor er bæredygtighed kernen i alt, hvad vi gør. Det er en integreret del af vores forretningsmodel, at vi innoverer bæredygtige løsninger til kunder, der beskytter og plejer mennesker og Jorden hvilket er til fordel for Diversey og alle vores interessenter.

 

Vores strategi

Med udgivelsen af denne rapport lancerer vi vores nye bæredygtighedsstrategi, Protect. Care. Sustain., for at vejlede vores miljømæssige, sociale forvaltningsmæssige (ESG) prioriteter og handlinger. Strategien understøttes af både 2030-mål og kortsigtede mål, som yderligere vil reducere  vores miljømæsssige fodaftryk, adressere social ulighed og levere løsninger, der hjælper vores kunder med at nå deres egne bæredygtighedsmål.

Diversey 2030 ESG Goal Graphic