Toiletrengøring

Thumbnail Thumbnail

Toiletter udgør som regel op til 5 % af det samlede antal kvadratmeter og står for 20 % af de urenheder, der ophober sig. Ikke desto mindre tegner de sig for over 80 % af alle rengøringsklager.

 

Et rent toilet er afgørende for dit anlægs image og omdømme. Et rent toilet har stor betydning for sundheden og trivslen blandt de mennesker, der bruger det. En kombination af design og funktion gør, at mange overflader på toilettet samler urenheder og bakterier, som skal rengøres med faste intervaller. På grund af de mange forskellige overflader og typer af urenheder, herunder ikke mindst den grad af renhed, du ønsker at opnå, har du brug for en plan bestående af flere forskellige rengøringsmetoder

 

Selvom et toilet ser rent ud, kan det godt være hjem for farlige bakterier. Din rengøringsplan skal sikre, at disse bakterier kommer under kontrol, inden de skader brugeren eller transporteres uden for toilettets fire vægge. Det er vigtigt, at du har de rigtige rengøringsredskaber. Der findes mange forskellige redskaber til rengøring af toiletter, som er specialdesignet til de forskellige overflader og formål, de skal bruges til.

 

De mest almindelige produkter til rengøring af toiletter:

  • Universalrengøring
  • Desinficerende rengøringsmiddel
  • Toiletrens
  • Glasrens
  • Gulvrens
  • Specialrengøringsmidler såsom kalkfjerner og opløsningsmiddel.

 

Det er vigtigt, at du bruger produkterne rigtigt. Der er tale om produkter udviklet til særlige formål, som kun er effektive, hvis de bruges i de rette mængdeforhold og på de rigtige overflader i overensstemmelse med den relevante protokol. Der skal mere end rengøring til at skabe et sundt og rent toilet-miljø. Et sundt og rent toilet kræver også, at VVS-installationerne fungerer, at armaturer er effektive, og at sæbebeholderne og automaterne er fyldt op. En god tjekliste er med til at sikre, at dit toilet lever op til den høje standard, du ønsker for din virksomheds faciliteter

 

Husk: Du er ikke kemiker. Hvis du for eksempel blander rengøringsmidler, der indeholder blegemiddel, med andre produkter, kan det danne farlige klorgasser. Sørg for at læse brugsanvisninger og sikkerhedsdatablade, inden du anvender rengøringsmidlerne. Følg instrukserne, og vær særligt opmærksom på advarslerne

 

Se vores løsninger til toiletter, der rengør, renser og desinficerer områder med højt behov for lugtkontrol.